Doelstelling Zeeuws Mamma

De Stichting Zeeuws Mamma is een non-profit organisatie en heeft tot doel kinderen van moeders met (borst)kanker de mogelijkheid te bieden zich samen met lotgenoten in te zetten voor de ziekte van hun moeders en samen, bijgestaan door vrienden/vriendinnen en familie, de ziekte van hun moeders te verwerken. Tevens wil Zeeuws Mamma oudere kinderen voorzien van informatie over borstkanker.

Zeeuws Mamma doet dit door:

Het organiseren van (fondswervende) activiteiten voor en door jongeren, teneinde onder meer geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker in het algemeen en naar de gevolgen van borstkanker op het gezin van een moeder met deze ziekte in het bijzonder;
Het motiveren van jongeren in Zeeland om zich namens de stichting in te zetten voor bestaande (fondswervende) activiteiten van bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon;
Het organiseren van informatieve bijeenkomsten voor jongeren (en hun ouders) over borstkanker.