Belangrijke instanties m.b.t. borstkanker:

KWF kankerfonds

Pink Ribbon

Jonge vrouwen met borstkanker

 

Informatie over borstkanker:

diagnoseborstkanker.nl

borstkanker.nl

 

ADRZ biedt goede borstkankerzorg:
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/verzekeraar-plaatst-borstkankerzorg-adrz-in-hoogste-categorie-1.4443753